Aktuellt 2022

Föreningen firar 50 år i år. Mer information kring detta finns på Facebooksidan.

Information om kommande event under 2022 uppdateras på vår Facebooksida. All information till våra medlemmar skickas per mejl.