Bli medlem

Medlemsavgift per år: 150 kr/person eller 250 kr/hushåll.

För att fortsätta vara/bli medlem, betala in medlemsavgiften till Plusgiro 36 94 82-5.

Glöm inte att uppge namn och adress! Vi ser gärna att du även skriver ditt telefonnummer och/eller din mejladress.

Medlemmar har rabatterat inträde på de flesta av våra arrangemang.

Vid frågor kontakta oss på telenr. 079-050 64 52.

Ni kan även komma i kontakt med oss här.