Om oss

Härnösands Spiritualistiska Förening är en gammal förening. Den har sitt ursprung i det Teosofiska Samfundet och daterar sig ca 100 år bakåt i tiden. I sin nuvarande form har den funnits sedan 1972.

Spiritualismen uppfattas idag närmast som den andligt sökande rörelse som bygger på evigt universella sanningar, utan några dogmer som binder den enskilde individen vid någon kyrka eller samfund.

Vidare bygger spiritualismen på reinkarnationsprincipen, att vi återföds med korta eller längre intervaller till det fysiska planet. Detta för att inhämta erfarenheter genom livets med- och motgångar. Varje tanke och handling i detta liv får följder i ett kommande liv, allt för vår andliga utveckling.

Spiritualismens stora och viktiga budskap lyder sålunda: "Livet är Evigt och Oförstörbart - Det finns ingen död!". Ur "Historik över föreningens historia" sammanställd av Juha Nykyri. 

Våra seanser

Vi har som regel tre stora seanser per halvår och vid minst ett tillfälle ett känt/rikskänt medium. Tidigare har vi bl.a. haft Jörgen Gustavsson, Pierre Hesselbrandt, Vendela Cederholm m.fl. som gästat oss här i Härnösand.

Vår ambition är att alltid kunna presentera medium som våra medlemmar efterfrågar. Vi strävar efter att ha totalt 6 seanser per år, 3 på hösten och 3 på våren. Obs, vi tar inte emot föranmälningar till våra seanser men vi har både kontanthantering och Swish som betalningsalternativ.

Andra aktiviteter

Vår förening var med på Sundsvalls Hälsomässa 2016 som gick av stapeln den 27-28 februari i Tonhallen/Sundsvall.

Syftet med att vara med på denna mässa var att visa upp att vi finns och känna in vilka behov som finns kring det andliga och spirituella. Så vi iordningställde ett frågeformulär där våra medlemmar och även icke medlemmar fick lämna sina önskningar och vad de rent av saknat i vår förening. 

I höst har vi planerat in en medlemskväll med gemensam meditation plus en del annat. Vi avslutar kvällen med att diskutera vad vi vill med vår förening i framtiden.